Het Bestuur

Het EnterStart bestuur streeft ernaar om bij te dragen aan het economische empowerment van nieuwkomers en migranten. De bestuursleden zijn geleerden, ervaringsdeskundigen en ervaren ondernemers met zowel nationale als internationale ervaring op gebieden van migratie, financiering en economische ontwikkeling.

DRS. KLAAS MOLENAAR
vOORZITTER

Als hybride ondernemer ben ik op zoek naar nieuwe vormen van (hybride) ondernemerschap en anders met geld omgaan. Dit alles om mogelijkheden en kansen te creëren voor ondernemende mensen die ook  actief mee willen doen. 

Ik ben de oprichter van Timpoc Consultants dat zich vooral op Inclusief Ondernemen en Financieren richt. Eerder heb ik onder meer FACET BV, de stichtingen IntEnt en SEON opgericht, die zich onder meer richten op ondernemerschapsontwikkeling voor onder andere migranten, vluchtelingen of langdurige werklozen in Nederland.

Daarnaast was ik voormalig lid van de Raad voor Microfinanciering in Nederland, de OECD Stuurgroep voor inclusief Ondernemerschap en ex-president van European Microfinance Network (EMN). Ook heb ik mede vormgegeven aan microfinanciering in Europa en Nederland.

Maar ik ben ook geïnteresseerd in schaatsen, zeilen en wielrennen.

Ondernemende migranten hebben over grenzen gekeken, zien hoe het anders kan en brengen nieuwe ideeën met zich mee. Dat hebben we nodig in onze samenleving. We proberen barrières voor hen weg te nemen, ontwikkelen nieuwe vormen van advisering, training en 

financiering. Door het bouwen van inclusieve netwerken zorgen we ervoor dat met EnterStart migrantenondernemers écht mee kunnen doen.

 

Drs. Irmgard Jansen
vice-voorzitter

Als oprichter van de Stichting MigrantInc (nu EnterStart) ben ik een maatschappelijk betrokken bruggenbouwer en sociaal ondernemer. Als managementconsultant heb ik ruim 20 jaar gewerkt en gewoond in Noord-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. De vele ervaringen met veerkrachtige, kleine en grote ondernemers in opkomende economieën hebben bijgedragen aan de ambitie om statushouders en migranten in Nederland te helpen aan een springplank.

 

Op dit moment ben ik werkzaam voor de gemeente Den Haag en richt ik mij op de energietransitie en duurzaamheid. Daarmee probeer ik impact te hebben op de directe omgeving. Dat is ook wat we beogen met EnterStart. Nieuwe Nederlanders zijn vaak veerkrachtig. Ik wil bijdragen aan hun ontwikkeling als ondernemer. Daarmee kunnen zij een goede basis leggen voor hun eigen toekomst én bijdragen aan hun nieuwe woonomgeving.  

jean-pierre houtkoop
penningmeester

Tijdens mijn werkzame jaren bij PUM ben ik bekend geraakt met ondernemerschap in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa en de wereld van ontwikkelingssamenwerking. Vervolgens heb ik een eigen praktijk opgebouwd als subsidieadviseur met de focus op subsidies voor innovatie, energie, milieu en maatschappelijk ondernemen.

Daarnaast ben ik  betrokken (geweest) bij organisaties die zich richten op de ontplooiing van mindervaliden en ondernemerschapsontwikkeling voor migranten. Ik word enthousiast als ik zie hoe we met EnterStart ondernemende vluchtelingen en migranten net dat duwtje geven dat ze nodig hebben om in Nederland een bedrijf op te bouwen.

Naast (vrijwilligers)werk loop ik graag met de honden buiten, kom ik graag op het hockeyveld en de golfbaan en kook ik graag. Daarnaast kom ik zowel in de winter als de zomer graag in de Alpen.

 

Asmae idrissy
coördinatrice

Op jonge leeftijd raakte ik gefascineerd door ondernemerschap onder migranten. Door ze  ondernemender te maken en hen te helpen bij het ontdekken van hun talenten en deze te benutten in zowel Nederland als in het land van herkomst, voorzien ondernemende migranten in hun eigen levensonderhoud. Deze ondernemingen dragen bij aan de economische groei en creëren banen.

Als hybride onderneemster heb ik ruim 20 jaar ervaring als initiator, ontwikkelaar, adviseur en coach van verschillende projecten en programma’s op het gebied van ondernemerschapsontwikkeling, economische integratie en remmittances onder nieuwkomers, migranten en vluchtelingen in Nederland, Europa en Afrika in zowel het woonland als in het land van herkomst. 

Ik geloof erin dat iedereen die graag wil ondernemen de kans moet krijgen om te ondernemen. Ondernemen is gewoon doen. Voor nieuwkomers en migranten, en met name voor vrouwen, is door onbekendheid met de wegen naar ondernemerschap niet zo vanzelfsprekend. Onbekendheid met instanties, ontbreken van informatie, niet beschikken over een netwerk maar ook door sociale omstandigheden (taalbarrière, verzorgen van een gezin, etc.) vormen voor deze groepen een barrière naar het ondernemen.

 

Bij EnterStart proberen wij juist daarom deze groepen zo goed mogelijk te voorzien van de nodige informatie, kennis en motivatie om ze zo een duwtje in de rug te geven richting het ondernemen. Door het versterken van de economische zelfstandigheid van nieuwkomers en migranten, draagt EnterStart bij aan de economische empowerment van deze groepen. Bovendien, dragen deze ondernemingen positief bij aan de economische ontwikkeling van Nederland.