Ondernemers Online Peer Meeting

Als je een eigen bedrijf start of hebt sta je er vaak helemaal alleen voor en kom je vaak handen te kort. Je mist vaak iemand om mee van gedachten te wisselen, te sparren en vaak zie je door de bomen het bos niet meer. EnterStart biedt ondernemers de mogelijkheid om deel te nemen aan een peer to peer groep: een kleine groep van gelijkgestemde ondernemers die elkaar helpen met het oplossen van elkaars uitdagingen.

De groep biedt de starter de mogelijkheid om op gelijke niveau met andere ondernemers te klankborden. Tijdens de bijeenkomst deel je met de deelnemers de uitdagingen waar jij in je bedrijf tegenaan loopt. Deelnemers ondersteunen elkaar door te luisteren, vragen te stellen, feedback te geven, kennis en ervaring te delen en elkaar te adviseren.

Tijdens de meeting helpen ondernemers elkaar bij het vinden van oplossingen. Wanneer je op hetzelfde niveau spart met ondernemers die hetzelfde meemaken, kom je snel tot goede inzichten. Je bepaalt zelf welke uitdaging je wilt bespreken.

Deelname aan de peergroep zorgt ook voor netwerk uitbreiding. Je leert tijdens de bijeenkomst ondernemers kennen die naast dezelfde doelen nastreven ook een open houding hebben naar elkaar toe. Daarnaast kunnen de andere deelnemers ook toekomstige klanten worden of hun netwerk naar je doorverwijzen. EnterStart is zich ervan bewust dat starters weinig tijd hebben en organiseert daarom 1 keer per maand een online peergroep meeting. Op basis van de achtergrond en branche van de ondernemer zijn peergroep ingedeeld. De peermeeting wordt gefaciliteerd door een business coach. Voor meer informatie of aanmelding kun je een email sturen naar aidrissy@enterstart.nl of bellen naar 06-14386274.