YMCB Project

In de periode februari 2020 – april 2021 heeft EnterStart in samenwerking met o.a. de Haagse Hogeschool succesvol het Young Migrant Capacity Building (YMCB) project, gefinancierd door de Europese Commissie, uitgevoerd. Doel van het project is het ontwikkelen van een innovatieve benadering om een geschikt ecosysteem te ontwikkelen om ondernemerschap onder jonge migranten te ondersteunen middels onderwijs & opleiding, mentoring en toegang tot financiering. Het project is uitgevoerd in Oostenrijk, België, Italië, Nederland, met als doel het ontwikkelde ecosysteem op te schalen en te repliceren.

De uitvoering van het project viel precies samen met het begin van de Corona crisis. Daar waar de meeste initiatieven voor jongeren ervoor kozen om de activiteiten tijdelijk op te schorten, zag EnterStart juist kansen en ontwikkelde online werkmethodes voor het ondersteunen van ondernemende personen met een migrantenachtergrond.

Omdat veel ondernemers door Corona in de problemen raakten, besloot EnterStart het project ook toegankelijk te maken voor deze groep waardoor zij in staat gesteld werden om hun bedrijfsactiviteiten aan te passen aan de nieuwe situatie.

Ruim 30 (aspirant) ondernemers (uit Nederland en buitenland) hebben deelgenomen aan het project. Net als EnterStart grepen zij de kans aan om juist in deze bijzondere periode ondersteund te worden bij het waarmaken van hun ondernemersdromen of het aanpassen van de bedrijfsactiviteiten om het bedrijf draaiende te houden.

In totaal hebben 19 deelnemers de webinars bijgewoond, 26 personen zijn één-op-één online gecoacht, 17 personen maken deel uit van online peer-to-peer coaching groepen, 8 personen hebben een bedrijf opgezet en 7 ondernemers hebben hun bedrijfsactiviteiten aangepast aan de nieuwe nu.

De deelnemers waren zeer enthousiast over de vernieuwende online methoden die ontwikkeld zijn. Het grote succes van deze aanpak, hebben EnterStart doen besluiten de ontwikkelde methode in te bedden in de reguliere dienstverlening.