Haagse maatschappelijke partners spreken met wethouder

Door Karlijn van Arkel

Verschillende Haagse initiatieven die zich bezighouden met vluchtelingen hebben zich al een aantal jaar verenigd in het netwerk de Haagse Huiskamer. MigrantINC is daar een groot voorstander van; samen weet je meer en kan je kosten en kennis delen.  MigrantINC streeft naar samenwerking waar mogelijk. Vorig jaar heeft de organisatie het initiatief genomen om met alle Huiskamer leden een Inspiratienota te schrijven waarbij de praktische kennis die de verschillende organisaties opdoen in het veld wordt gebundeld en werd aangeboden aan de Gemeente in de vorm van inspiratie op aantal thematische gebieden. 

In juli hebben de gezamenlijke Haagse Huiskamer partners die zich bezighouden met werk en ondernemerschap de toen kersverse wethouder Sociale Zaken Rachid Guernaoui een inkijkje gegeven wat de verschillende maatschappelijke partners op deze vlakken doen. Zijn bezoek op 10 oktober is een vervolg daarop. Doel van het gesprek is een verkenning of de gemeente geïnteresseerd is in een structurele en gebundelde samenwerking van een aantal partijen op het vlak van werk en inkomen.

Op de foto: Wethouder Rachid Guernaoui – Wethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen in de gemeente Den Haag, Frank Hitzert – bestuurswoordvoerder, Saskia Schoolland – Programma manager Integratie
Haagse Huiskamer – Maaike Graaff en Tariq Alhasan, Socosoco – Evert Drewes, More2Win – Martijn Berghman, Eritrea fietst/ Humanity Cab – Paul Driest, en wijzelf; MigrantINC – Saba Fakes en Karlijn van Arkel. Afwezig maar ook onderdeel van de groep is Meraki Uitzendbureau– Petra Wolters

Mostafa Suleyman, een klant van MigrantINC had zaterdag jl. zijn eigen zaak Bofa Burger geopend op Beeklaan 237. Hij stelde zijn ruimte ter beschikking voor het gesprek en had heerlijke hapjes gemaakt..

De wethouder lichtte het beleid van het College voor de komende jaren toe; er zijn op het moment 26000 bijstandsgerechtigden, daarvan stromen er jaarlijks 4000 uit maar ook weer 6000 in en dat is een groot probleem en heeft de prioriteit van de Gemeente.
Van de bijstandsgerechtigden heeft ook ongeveer de helft een niet-westerse achtergrond. Voor statushouders ziet hij de noodzaak om snel te integreren, daarbij ligt de nadruk op integratie via werk en taal. Ook zag hij een meerwaarde in het aantoonbaar werk-fit maken van mensen, door middel van taal en opleiding. Hij let bij samenwerkingspartners op een zakelijke insteek, een gezonde kosten-baten balans en een kloppend verdienmodel, en op wat een organisatie kan bieden op het vlak van gegarandeerde werkgelegenheid. Een van de onderwerpen die ook aan bod kwam is de pilot Ondernemend uit de bijstand waarbij mensen met behoud van uitkering en met verrekening van inkomsten mogen uitproberen of ondernemen iets voor hen is. De pilot is geëindigd en is geëvalueerd. Een vervolg staat in het College akkoord maar dat moet worden goedgekeurd door de Gemeenteraad. Het is op dit moment nog onduidelijk of er een vervolg komt.

Het gesprek was geanimeerd en open en de Haagse maatschappelijke partners zijn blij met de nadere kennismaking. De weg is vrij om deze kennismaking verder te gaan verdiepen waar relevant en mogelijk. De wethouder was onder de indruk van de hapjes van Mostafa, die zo weer een nieuwe klantenkring heeft kunnen aanboren. MigrantINC hoopt dat de Haagse wethouders vaker bij de door ons gesteunde ondernemers langs zullen gaan om te zien wat zij kunnen betekenen voor de stad.