“Statushouders blijven begeleiden bij het ondernemerschap”

Wat kan het toekomstige College van Den Haag verbeteren aan het integratiebeleid voor vluchtelingen? Ruim 35 partners van de Haagse Huiskamer waaronder Stichting MigrantINC deelden hun aanbevelingen in de Inspiratienota Statushouders. In aanloop naar de publicatie van deze Inspiratienota op 19 april, lichten we de komende dagen vijf aanbevelingen uit. #1: Blijf programma’s ter bevordering van ondernemerschap voor statushouders ondersteunen.

Salim is 34 jaar oud, woont sinds 2014 in Nederland en is ondernemer en activist. Hij is geboren in Syrië en heeft gestudeerd in Cyprus. Vanwege zijn activisme tijdens de Arabische lente werd zijn familie bedreigd door de regering en is hij met hen via Egypte naar Nederland gevlucht. Ondertussen heeft hij niet stil gezeten. In Egypte heeft hij zich ingezet voor lokale opvang van Syriërs bij Save the Children. In Nederland heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij het Rode Kruis, UNICEF en Warchild, richtte hij zijn eigen stichting op, het Social Centre for the Syrian Community, en startte hij als ondernemer zijn eigen verhuisbedrijf.

Ondernemen: het is een wens van meer statushouders, die soms in hun thuisland ook al een eigen bedrijf hadden. Een eigen bedrijf opzetten in Nederland is echter heel wat anders dan in Syrië, Eritrea of Irak. Salim kent de obstakels vanuit zijn eigen ervaring als ondernemer en die van zijn Syrische kennissen: statushouders zijn niet bekend met de Nederlandse regels die komen kijken bij zelfstandig ondernemen en er is vaak onvoldoende begeleiding om hen dit duidelijk uit te leggen. Daarnaast legt Salim uit dat statushouders vaak het ondernemen en de financiële onzekerheid die daarbij komt kijken niet aandurven in een land dat ze nog niet zo goed kennen.

In Den Haag zijn verschillende programma’s, al dan niet met steun van de gemeente, om statushouders te begeleiden om als part-time, coöperatief of zelfstandig ondernemers aan de slag te gaan. En dat is nodig, weet Salim: “Onzekerheid en een gebrek aan begeleiding weerhoudt statushouders die graag aan de slag willen ervan om hun eigen bedrijf op te zetten. Terwijl mensen graag productief en onafhankelijk willen worden, blijven ze hierdoor onnodig in de bijstand.’’

Ondersteuning van de overheid kan het verschil maken om deze beginnende ondernemers aan de slag en dus zelfvoorzienend te krijgen. De Haagse Huiskamer maakt in de Inspiratienota Statushouders 2018 de aanbeveling aan de gemeente Den Haag om een subsidielijn te organiseren voor programma’s ter bevordering van ondernemerschap. Deze programma’s kunnen financiële onzekerheid wegnemen voor statushouder en hen helpen om de Nederlandse regels en wetgeving te leren kennen. Zo kunnen statushouders het ondernemen (weer) oppakken, duurzaam uit de bijstand komen en bijdragen aan de Nederlandse economie.

Hier vind je de hele Inspiratienota Statushouders

In de Haagse Huiskamer Inspiratienota Statushouders delen ruim 35 Haagse organisaties en burgerinitiatieven wat er op het vlak van statushouders goed gaat in Den Haag en welke knelpunten zij signaleren. Het resultaat is een nota vol inspirerende suggesties aan het (toekomstig) gemeentebestuur.