Kabinet wil sociale ondernemingen stimuleren!

Het nieuwe kabinet wil sociale ondernemingen stimuleren en de ruimte bieden!

In het regeerakkoord staat deze ambitie als volgt omschreven: “Er komen passende regels en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen met behoud van een gelijk speelveld.”

Ook worden er maatregelen genomen om de inkoop bij sociale ondernemingen te bevorderen:
“De overheid gaat zijn inkoopkracht beter benutten voor het versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te kopen.”

Innovatieregelingen worden verbreed zodat deze ook toegankelijk worden voor sociale ondernemingen:
“Het MKB verdient een krachtiger rol in het innovatiebeleid. De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid.”

Social Enterprise NL heeft in aanloop naar de Verkiezingen bij alle politieke partijen het belang van sociale ondernemingen benadrukt en gepleit voor concrete stimuleringsmaatregelen waaronder een eigen juridische positie en hervorming van het inkoopbeleid. Wij zijn zeer verheugd deze maatregelen terug te zien in het regeerakkoord en zullen de komende periode in nauw contact blijven met de politiek om te zorgen dat deze ambities ook daadwerkelijk ten goede komen aan sociale ondernemingen.

Lees het oorspronkelijke artikel op: https://www.social-enterprise.nl/actueel/nieuws/kabinet-wil-sociale-ondernemingen-stimuleren-820

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.